BCA (2019-22)

BOBBY KASHYAP - 81.17%
MAHAK CHOUKHANI - 80.67%
PRASHANT SHUKLA - 79.83%

BCA (2018-21)

SHIVAM AGARWAL - 81.16%
UTPAL TRIPATHI - 79.27%
DIVYANSHI GUPTA - 79.70%

BCA (2017-20)

ADITYA DWIVEDI - 81.89%
INSHA TANVEER - 80.83%
ADVITA MAGGO - 80.25%

BCA (2016-19)

NISHTHA BHAGWANI
MINAL SAXENA
NIVEDITA SONI

Quick Links